Billedkunst - arkitektur - design og kunsthåndværk - film - scenekunst - musik - litteratur

Kulturkanon
Offentliggjort den 24. januar 2006


Kulturministeren nedsatte i 2005 en række udvalg, som skullekomme med forslag til kanon på syv kulturelle områder.

Kanon for de forskellige kulturrelle områder blev offentliggjort d. 24. januar ved et pressemøde i Kulturministeriet.

På eget initiativ havde udvalgene udvidet opgaven og bidraget til en særlig Kanon for børnekultur. Desuden har udvalget for musik besluttet at offentliggøre to lister: Én for partiturmusik og én for populærmusik. 

Kanon temaer:

Arkitektur

Billedkunst

Kunsthåndværk og design

Film

Scenekunst

Musik

Litteratur

Børnekultur


Hvert udvalg består af seks medlemmer, heraf én formand. Direktøren for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, professor Jørgen Lund er formand for det såkaldte formandsråd.

Han var også formand for det udvalg under Undervisningsministeriet, som i 2004 udarbejdede en litteraturkanon til gymnasier og folkeskoler.


Udenfor Kulturministeriets regi har initiativet med kanon allerede givet anledning til en opblomstring af ranglister og udnævnelse af lister indenfor forskellige genrer. Heriblandt:

Kanon for Eliteidræt

 


Kulturministeriet vil i efteråret 2006 udgive kulturkanonen i bogform og udsende den til danske undervisningsinstitutioner. I foråret 2006 planlægger ministeriet at åbne en website med mere information om kulturkanon.