Kanon for musik

Aura
1984/85, Palle Mikkelborg (f. 1941)


Der er ti bogstaver i den amerikanske trompetist Miles Davis’ navn. For Palle Mikkelborg repræsenterer hvert af disse bogstaver en farve – og en tone. Det er grundingredienserne i den suite, Aura, Mikkelborg i 1984 skrev til Miles Davis og DR Big Band, da Davis i København modtog Leonie Sonnings Musikpris. Året efter blev suiten indspillet og fremstår nu som det mest helstøbte orkesterværk i dansk improvisationsmusik. Suiten er desuden et vidnesbyrd om, at danske musikere har kunnet tage den udefra kommende musikform jazzen på sig og give den et meget personligt præg, samtidig med at der i det danske jazzmiljø konstant arbejdes på tværs af landegrænserne og kun lejlighedsvis med ambitioner om at skabe et identificerbart nationalt jazzsprog. For Palle Mikkelborg er musikken og kunsten universel, og den er desuden ladet med spiritualitet. Det spirituelle, det improviserede og det fornemt strukturerede forenes i Aura i en usædvanligt vellykket symbiose, og valget af toner og farver medfører stærkt udvidede fortolkningsmuligheder. Anvendelsen af talrige danske musikere i denne internationale produktion – blandt dem alle DR Big Bands blæsere – er desuden gennemført med en smidighed og konsekvens, der har været med til at sætte internationalt fokus på dansk jazz. Den solistiske hovedstemme er Davis’ trompet, der bevæger sig suverænt i og rundt om Mikkelborgs temaer, og Niels-Henning Ørsted Pedersen, Bo Stief og Thomas Clausen føjer sig til solistrækken med frapperende kraft.


 

Teksten er kanonudvalgets begrundelse for valget.