Aslak
Vikingeskib i Roskilde Fjord

 
Vikingeskibe


Aslak er Maritimt Forsøgscenters flagskib, og det er det største vikingeskib i Danmark som er godkendt til udlejning. Med 38 årer og en længde på 24 meter er det samtidig Danmarks næststørste vikingeskib overhovedet. Aslak er en del af Danmarks største flåde af vikingeskibe - målt i antal passagerer

I modsætning til mange andre vikingeskibe er der der ikke tale om en rekonstruktion. Byggeriet af Aslak var ganske vist inspireret af nye beregninger på Ladbyskibet, og skibet har da også ligheder med skibet i den fynske skibsgrav, men som for Maritimt Forsøgscenters øvrige skibsbyggerier gælder, at skibet er blevet formet i processen og først og fremmest har haft til formål at nå et maritimt godt resultat.

Målet har været et hurtigt og sødygtigt vikingeskib som er egnet til at leje ud til turister, virksomhedsarrangementer o.lign., mens der ikke har været noget arkæologisk sigte med byggeriet.

Roere under en tur med AslakAf samme grund er Aslak heller ikke bygget af kløvede planker. Alt træ er skåret på moderne vis med moderne værktøj.

Den rationelle byggeproces har også været nødvendigt af andre grunde, idet Aslak er blandt de få nyere vikingeskibe som er bygget helt uden offentlig støtte. En stor del af arbejdet er udført af frivillige i fritiden. Om omkostningerne ved byggeriet forventes tjent hjem, når virksomheder og andre ønsker at leje et vikingeskib.

Selve konstruktionen er dog bygget i vikingeskibenes tradition. Ifølge Maritimt Forsøgscenters leder, Tonny Andersen, er skibet endda bygget som de oprindelige vikingeskibe uden færdige tegninger. Skibet har taget form udfra hans og de øvrige skibsbyggeres erfaringer og idéer undervejs i processen.

Aslak er med 24 meter 50% længere end Maritimt Forsøgscenters hidtil største skib Nidhug. Det er derfor meget velegnet til målet om at have et skib som kan medtage større selskaber i forbindelse med udlejning. Hidtil har det ofte været nødvendigt at dele større grupper op, så de blev fordelt på skibene Nidhug og Røde Orm - i nogle tilfælde endda med følgeskab af flådens mindre skibe Freja og Natteravnen. Med Aslak kan flåden nu rumme over 100 betalende passagerer.

Læs evt. om byggeprocessen

Fakta om vikingeskibet
Type: Langskib. Krigsskib til indre farvande. Skibet er ikke en rekonstruktion af noget konkret skib, men byggearbejdet og mange af linierne er inspireret af Ladbyskibet.

Materialer: Lærk på eg

Min. besætning: Endnu ikke afgjort. For sejl kan det sandsynligvis sejles af 3 personer.

Max. personer: 45 (skøn, endnu ikke endelig fastlagt af Skibstilsynet

Antal roere: 38.

Mastehøjde: 10 m (grantræ)

Fart, årer: 4,8 knob

Max. fart, sejl: 20 knob (teoretisk skøn)

Sejl: bomuld, 71 m2 (9,6 x 7,4 m)

Længde: 24 m

Bredde: 4,1 m

Dybgang: 0,4 m uden ror

Vægt: Skønsmæssigt 3 tons. Skibet er endnu ikke vejet. Det er bygget til ikke at bruge ballast, idet besætningen udgør ballasten.

Byggeår: Navngivet d. 11. maj 2008 som afslutning på 3 års byggearbejde

Byggere: Maritimt Forsøgscenters medarbejdere og venner

Ejer: Maritimt Forsøgscenter a.m.b.a.

Hjemhavn: Lyndby Strand, Roskilde Fjord, Danmark

Kontakt: Tonny Andersen Adresse: Østergade 3, Lyndby, 4070 Kr. Hyllinge, tlf. 46 43 70 36.

Bådlaug: Ja. Medlemskab kræver godkendelse af bestyrelsen men er i princippet åbent for alle.

Udlejning: Skibet lejes ud til mange typer arrangementer. Turene dækker alt fra tre-timers sejladser med frokost i det grønne til længere ture med overnatning.Vikingeskibene Nidhug og Aslag
Aslak (tv) sammen med Nidhug (th), som indtil 2008 var Maritimt Forsøgscenters største vikingeskib. I forbindelse med udlejning har det mindre Nidhug dog den fordel, at skibet er udstyret med motor.