Erantis.dk

Erantis.dk

Røde Orm

Andre skibe

Magasinet Viking

English Version

Vikingeskib Røde Orm - viking ship
Foto: Maritimt Forsøgscenter

Maritimt Forsøgscenters skibe er markant forskellige fra de fleste andre danske vikingeskibe, idet de snarere er bygget udfra lysten til at sejle end udfra ønsket om at genskabe historiske fund. Herudfra er skabt en række både, hvoraf Nidhug og Røde Orm er de største.

Røde Orm bygger på stort set samme konstruktion som sin storesøster Nidhug men rummer færre passagerer. De bliver til gengæld nødsaget til at ro, hvis vejret er uegnet til at sætte sejl, idet skibet ikke som storesøster er udstyret med motor.

Type: Ikke kopi af konkret skib. Samme type som det større søsterskib Nidhug.

Min. besætning: 2-3

Max. personer: 10 (excl besætning)

Antal roere: 10

Mastehøjde: 8 m

Sejlareal: 30 m2 (ved brug af læsejl øges arealet til 60 m2)

Længde: 10,5 m

Bredde: 2,5 m

Dybgang: 0,6 m uden ror

Vægt: 1 ton. Skibet er ikke bygget til at bruge ballast.

Byggeår: 1995 (søsætning)

Byggere: Deltagere i beskæftigelsesprojekt under Bramsnæs Kommune.

Ejer: Maritimt Forsøgscenter a.m.b.a.

Hjemhavn: Lyndby Strand, Roskilde Fjord.

Kontaktperson: Tonny Andersen Adresse: Østergade 3, Lyndby, 4070 Kr. Hyllinge, tlf. 46 43 70 36.

Bådlaug: Ja. Medlemskab kræver godkendelse af bestyrelsen men er i princippet åbent for alle.

Udlejning: Skibet lejes ud til mange typer arrangementer. Turene dækker alt fra tre-timers sejladser med frokost i det grønne til længere ture med overnatning.

Beskrivelsen af skibene stammer fra magasinet Viking, årgang 2004.