Jelling
Jellingestenen og de gamle kongers
sæde


Jelling Vikingemarked
Vikingemarked
i Jelling

i august

 

Vikingeskibet Jelling Orm
Jelling Orm
Vikingeskibet i Fårup sø
nær Jelling

 

Artikler om Jelling:
Da guldhornene blev stjålet fra Kongernes Jelling
Den ny Jellingesten
Hedensk Jellingesten afsløret
Kamp om ny Jellingesten
Kongernes Jelling åbner Valhal julekalender for voksneDen store Jellingesten

Jellings betydning for dansk identitet kan næsten ikke overvurderes, hvilket UNESCO da også anerkendte, da organisationen i 1994 optog stedet på listen over steder, som bærer Verdens kulturarv. Kronborg og Roskilde Domkirke er de eneste andre danske navne på listen.

Jelling menes at have været hovedsæde for de danske konger, Gorm den Gamle og Harald Blåtand, men der er aldrig i området fundet rester af en egentlig kongsgård eller anden bebyggelse, som ville have været en konge værdig. Derimod rummer stedet nogle velkendte gravmonumenter. 

Jellings største berømtheder er de to runesten, Den Store Jellingesten og Den Lille Jellingesten.


Stenene menes oprindelig at have været farvelagt og inde i museet kan man se en farvelagt model af den store jellingesten i fuld størrelse

Den store Jellingesten er ofte kaldet Danmarks Dåbsattest idet kong Harald Blåtand her hævder, at han gjorde Danskerne kristne. I næsten moderne oversættelse lyder teksten på stenen:

Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder, den Harald som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde Danerne kristne.

Forsiden af stenen med den korsfæstede jesus er gengivet på side 2 i alle danske statsborgeres pas, mens et særpræget dyr omgivet af slyngninger på stenens anden side er gengivet i hjørnet på de øvrige sider i passene.

Den lille Jellingestens tilnavn er Danmarks Navneattest, idet det er det første skriftlige sted i Danmark, hvor landets navn er nævnt. Stenen er angiveligt rejst af Harald Blåtands far, Gorm den Gamle til ære for hans hustru Thyra. I næsten-moderne tekst lyder stenens tekst:


Den lille Jellingesten, hvor Danmarks navn for første gang er nævnt på skrift - i Danmark

Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyra sin kone, Danmarks bod.

Ordet bod kan nærmest oversættes til pryd.

Teksten på den lille jellingesten har været til stadig undren for mange, idet de mest kendte historiske kilder hævder, at Gorm døde før sin hustru, og derfor ikke skulle have sat en sten til minde om sin hustru.

Begge mindesmærkerne står ved Jelling Kirke imellem to gravhøje, hvori Gorm den Gamle og dronning Thyra angiveligt oprindeligt skulle være begravet. 

Resterne af det, man mener er Gorm, er bisat under gulvet inde i kirken. Han er sandsynligvis blevet flyttet dertil fra den nordlige høj, hvor han menes oprindelig at være blevet begravet. I højen fandt man under en udgravning også det såkaldte "Gorms Bæger", som er udstillet i kopi i museet ved siden af. I 1941 udgravede man også sydhøjen, men fandt ingen grav i den. 

Gorm den gamles grav i Jelling Kirke
En sølvstribe i gulvets mønster i Jelling Kirke er det eneste som afslører, at her hviler Gorm den Gamle.

Gravhøjene var oprindelig endepunkterne i en gigantisk skibssætning, hvoraf en del sten stadig kan genfindes i det stengærde som omgiver kirkegården.

Området i kirken og omkring mindesmærkerne er påfaldende tomt for information om stedets betydning, men for få år siden siden åbnedes museet Kongernes Jelling på den anden side af gaden og øgede dermed udbyttet af et besøg betydeligt.

Museet giver god forståelse af baggrunden for højene og stenene, og giver samtidig en oversigt over den kongefamilie, som Gorm menes at være forfader til, ligesom der fortælles om broen over Ravning Enge, som ligger kun en halv snes kilometer syd for byen. Samtidig sættes monumenterne ind i den historisk sammenenhæng, idet de markerer begyndelsen til det kongerige, Danmark i dag er.

Hele kongerækken og familiebåndene fra Harald Blåtand til dronning Magrethe er illustreret på en imponerende endevæg.

Borgerne i Jelling er meget bevidste om deres bys imponerende fortid. Flere gange har frivillige etableret friluftsteater med vikingetiden som tema, og for år tilbage byggede en gruppe fra Jelling og omegn vikingeskibet Jelling Orm, som stadig sejler på den nærliggende Fårup Sø.

Åbningstider for museet:
December og januar: kl. 13-16, dog lukket lørdag, søndag og mandag.

Februar, marts, april, oktober og november: kl. 13-16, mandag lukket.

Maj, september og første halvdel af juni: kl. 10-16, mandag lukket.

16. juni - 31. aug.: kl. 10-17. Særlige åbningstider i skoleferier.

Kongernes Jelling
Gormsgade 23, 7300 Jelling
Tlf. 75 87 23 50
Fra 2007 er museet Kongernes Jelling officielt blevet en del af Nationalmuseet


Jelling Kirke
Kirkekontoret, Thyrasvej 2a
7300 Jelling
tlf. 75 87 11 17