Ladbyskibet
Ladby v/ Kerteminde
 
 


 

Bytoften, Fyn
Bytoften
Vikingehuset nær den fynske motorvej


 Vikingeskibe

Begravet med sit skib
sin hund og sine heste

Vore dages diskussion om, hvorvidt det skal være tilladt at sætte lys eller julepynt på kirkegården, ville være vanskelig at forstå for en viking. Hvis en person var vigtig i samfundet, var der ingen ende på, hvor megen stads, der skulle gøres ud af hans grav, og hvor godt han skulle have det i døden. Museet ved Kerteminde Fjord er et enestående eksempel på det.

Ladbyskibet i skibsgraven, Kerteminde
Det originale 22 meter lange Ladbyskib i den oprindelige skibsgrav ved Kerteminde. Bemærk ankeret, som næppe er til at skelne fra de ankre, skibene bruger i dag.

Den døde har uden tvivl været en magtfuld stormand. Hele hans 22 meter lange krigsskib er brugt som gravkiste for ham og hans ting. Med sig i skibet har han fået 11 heste og flere af sine hunde foruden en overflod af våben, pynt, tøj og endda et brætspil til at fordrive tiden med.

Brætspil fra Ladbyskibet
Rekonstruktion af det brætspil, som den døde fik med sig iskibsgraven. Spillet er smukt placeret ved et vindue i Ladbyskibsmuseet og kan benyttes af de besøgende.

Beskrivelser fra vikingetiden viser, at man også kunne få selskab med i graven i form af en træl. I Ladby er dog ikke fundet menneskerester. Undersøgelserne tyder på, at liget og de kostbareste ting er fjernet ret kort tid efter den omfattende begravelse. Måske var det gravrøvere, men det kan også være efterkommere, som har konverteret til kristendommen og nu ville give deres familiemedlem en kirke-begravelse.

Ladbyskibet er den eneste udgravede skibsgrav i Danmark. Selve skibet er stort set væk, men aftegningen i jorden er tydelig og mange rester ligger tilbage i den glassarkofag, som beskytter udgravningen.

Skibet blev kopieret allerede i 1963 i form af skibet Imme Gram, men en ny Ph.D.-afhandling om skibet har via computerberegninger skabt ny viden om, hvordan skibet faktisk så ud, og der er nu flere, som undersøger mulighederne for at bygge en ny rekonstruktion - herunder også Kerteminde Museum.

Senere har Marititimt Forsøgscenter et vikingeskib, Aslak, som - omend det ikke er en egentlig rekonstruktion - er inspireret af de nyere undersøgelser af Ladbyskibet.

Hundesnor fra Ladbyskibet
Rekonstruktion af spændet fra den hundesnor, som blev fundet i Ladbyskibet.

I 2011 har Ladbyskibsmuseet selv påbegyndt en rekonstruktion af skibet. Byggeriet bygger i høj grad på frivillig arbejdskraft, og kan iagtages udenfor museet.


Kranie og skelet af et af de 11 heste, som blev lagt i graven og som stadig ligger i Ladbyskibet

Udover selve skibshøjen omfatter Ladbyskibsmuseet også et spændende museum, som blev markant udvidet i 2007. Udover effekter som knytter sig til skibet giver det også et bredt billede af blandt andet håndværk og kunst fra vikingetiden og samt den ældre historie på Fyn.

Ladbyskibsmuseet Museet omfatter desuden en indendørs stor rekonstruktion af, hvordan Ladbyskibet må formodes at have set ud umiddelbart under begravelsen inden afbrænding og overdækning med jord.

Vikingemuseet Ladby
Vikingevej 123
5300 Kerteminde
tlf. 65 32 16 67
Hjemmeside: www.vikingemuseetladby.dk


Rekonstruktion af et Mariesminde-kar fra Bronzealderen fundet på ved Langseskov på Fyn. Fra udstillingen ved Ladbyskibet.

Åbningstider:
Marts - maj: kl. 10 – 16, mandag lukket

Juni: Alle dage kl. 10 – 17

Juli: Alle dage kl. 10 – 17, onsdag yderligere åbent til kl 21

August:  Alle dage kl. 10 – 17

September - oktober: Kl. 10 – 16. mandag lukket

November - februar: Kl. 12 - 16, mandag lukket

Ladbyskibets Museum er administrativt en del Østfyns Museer, som blandt andet omfatter Johannes Larsen Museet og Nyborg Slot og Bytoften, som omfatter et rekonstrueret Langhus.

Ladbyskibet har igennem en årrække holdt vikingemarked både omkring Skibsgraven og ved Bytoften. Markedet er dog af ressourcemæssige årsager indstillet indtil videre.

Skibsgraven i Ladby
Højen som rummer Skibsgraven ved Ladby ligger diskret i landskabet - men ligger med smuk udsigt over det omgivende landskab mod Kerteminde.