Erantis.dk

Erantis.dk

Imme Struer
(tidligere: Imme Aros)

Andre skibe

Magasinet Viking

English Version

Vikingeskib Imme Struer - Imme Aros
Foto: Michael Borgen

Historikere kan diskutere, om Imme Struer overhovedet er et vikingeskib, idet det er en kopi af det nordjyske Ellingåskib, der strengt taget blev bygget nogle år inde i middelalderen. Men det tænkte skibsbyggerne næppe over, da de byggede originalen i 1163, og skibet har da også så mange af vikingeskibets karakteristika, at det med god ret kaldes et vikingeskib. Som adskillige andre rekonstruktioner er det bygget af spejdere. Op til den berømte landslejr i Ny Hedeby 1969 byggede århusianske spejdere skibet af friske egekævler. Heraf blev blandt andet udhugget den 9,5 meter lange køl, som alene vejer 1,6 ton. Spanter og knæ er tilvirket af eg, som er vokset krumt, og skibet fremstår i det hele taget meget originalt.

Det er et tungt skib, og årerne er primært beregnet til havnemanøvrer, men i god vind kan skibet sejle hurtigt også på kryds. Trods sine gode sejlegenskaber og stærke konstruktion, har skibet dog ført en vanskelig tilværelse. Allerede dagen efter sin søsætning blev skibet ramt af lynet som flækkede stævnen, og flere gange siden er skibet forlist under høj søgang og kastet ind mod den østjyske kyst. Spejderne bag skibet fik efterhånden andre interesser, og skibet blev siden overgivet til en gruppe, som dannede skibslauget Imme Aros. Lauget skrumpede dog efterhånden ind til en så lille gruppe, at det blev stadig vanskeligere at skaffe folk til at vedligeholde og sejle med skibet, og i foråret 2003 blev skibet købt for én krone af Struer Museum, som døbte det om til Imme Struer. Skibet er ved at blive blive istandsat på havnen i Struer, og der arbejdes på at etablere et skibslaug omkring skibet.

Type: Handelsskib. Kopi af Ellingåskibet, dateret til år 1163.

Min. besætning: 3

Max. personer: 30 personer incl. besætning (godk.. ikke afgjort)

Antal roere: 4

Mastehøjde: 12 m

Sejlareal: 79 m2

Længde: 13,5 m

Bredde: 4,5 m

Dybgang: 0,85 m uden ror

Vægt: 4,5 ton excl. ballast (10 tons incl. ballast)

Byggeår: Start: 1968-69.

Søsat: juli 1969

Byggere: Spejdere i Århus

Ejer: Struer Museum

Hjemhavn: Holstebro - Struer Havn, lystbådehavnen

Kontaktperson: Torben Holm, museumsinspektør

Adresse: Struer Museum, Søndergade 23 - 25, 7600 Struer, tlf. 97 85 13 11

Skibslaug: Under etablering.

Udlejning: Etableres, når skibet er istandsat og søsat.

Beskrivelsen af skibene stammer fra magasinet Viking, årgang 2004.