Imme Skinfaxe
København

 


Vikingeskibe


Imme Skinfaxe
Foto: Hans Jørgensen

Det var oprindelig spejdere fra Heidrunklanen i Frederiksværk, som byggede Imme Skinfaxe. Klanen satte sig blandt andet for at efterprøve teorien om, at træet til de oprindelige vikingeskibe var gravet op og ikke fældet, som vi gør i dag. Derfor gik spejderne i gang med at grave rødderne fri fra to store egetræer. Arbejdet krævede 5-6 mands arbejde i en uge - per træ! I alt blev der brugt fire egetræer til bygningen af skibet, som endte med at kræve 12.000 arbejdstimer af de ivrige spejdere.

Det enorme arbejde, som skibsbygningen krævede, gav dog frugt. Imme Skinfaxe blev et meget hurtigt skib, som især for let vind og på kryds kan sejle fra hovedparten af de øvrige danske vikingeskibe. Skibet er bygget som en 9/10 kopi af Skuldelev 3. Den lidt mindre størrelse blev valgt for at komme under en længdegrænse i søfartsreglerne, men det viste sig at være en sødygtig kombination. Idéen med at bygge i 9/10 størrelse af Skuldelev skibe er senere benyttet af flere andre skibslaug.

Efter byggeriet flyttede flere af bygmestrene fra Frederiksværk, og der gik stadig længere mellem sejlturene. Derfor flyttedes skibet til København, først til Tuborg Havn og senere til S/F Syd, hvor det i dag hører hjemme.

Fakta om vikingeskibet
Type: Lille handelsskib. Kopi af Skuldelev 3 i 9/10 størrelse.

Min. besætning: 4.

Max. personer: 10 -12

Antal roere: 4

Mastehøjde: 8,5m

Sejlareal: 33 m2

Længde: 12 m

Bredde: 2,95 m

Vægt: 1,5 ton (+ 1,5 ton ballast)

Dybgang: 0,55m

Byggeår: .1980 - 82. Søsat 24. juli 1982.

Byggere: Søspejdere i Frederiksværk

Ejer: Skinfaxe Skibslaug, Heidrun Gruppe

Kontakt: Fedtøre (Martin) Olesen

Hjemmeside: www.immeskinfaxe.dk

Hjemhavn: S/F Syd, København

Bådlaug: Skinfaxe Skibslaug er principielt åben for alle interesserede. Medlemskab kræver ikke nødvendigvis forudgående sejlerfaring.

Udlejning: Normalt ikke